Middeleeuwen

Tijdens de late middeleeuwen waren onze contreien één van de meest verstedelijkte en welvarendste regio's van Europa. De middeleeuwse afdeling van den Troep focust vooral op het midden van de 15de eeuw, een moment waarop Vlaanderen en Brabant deel uitmaakten van het Bourgondische rijk. Het is de periode van de Vlaamse primitieven (Van Eyck, Memling, Rogier van der Weyden...), de Brusselse wandtapijten, de bekende Vlaamse lakenproductie, maar ook van veel wapengekletter. De Bourgondische hertogen waren er namelijk op gebrand om hun territorium steeds uit te breiden zowel via strategische huwelijken als via oorlogen. De middeleeuwse Troep beeldt afhankelijk van de gelegenheid een huurlingenleger met gevolg uit, een groep ambachtslieden of een groep leden van de stedelijke burgerij.

Daarnaast beeldt den Troep ook de tweede helft van de 14de eeuw uit. De doortocht van de Zwarte Dood (1347-1352) zorgde voor een schokgolf in Europa, maar bood tegelijkertijd ook kansen aan verschillende burgers om sociaal op te klimmen nu er een tekort aan arbeidskrachten was of ze opeens een grote erfenis kregen van een verre familietak die volledig was uitgeroeid door de epidemie. Tegelijkertijd werd Frankrijk geteisterd door de Honderdjarige oorlog (ca. 1337-1453). Ook voor deze periode focussen we zowel op het dagelijkse leven als op de militaire kant van de geschiedenis.

Voor meer beeldmateriaal klik hier.