Militair leven

Hoe werd een ridder aangekleed? Waaruit bestond de militaire kit van een Griekse soldaat? Welke wapens en bescherming werden er gebruikt in een bepaalde periode? Hoe trainden soldaten?

Den Troep beschikt over replica's van historische wapenuitrustingen zoals harnassen, maliënkolders, zwaarden, pieken, long- en kruisbogen, Griekse schilden... waarbij we de nodig uitleg en demonstraties kunnen geven.